Webinar RECONCILE

2021-04-21, kl 13:30-16:00

Program

13.30
Välkommen & kort presentation av projektet.
Göran Sandberg, projektkordinator, Lunds universitet

13.40
Kommuner berättar och ger exempel från respektive kommun.
Morten Nilsen fra Birkenes og Morten Stensrud Kristiansand
Kommer att annonseras
Lomma, Aarhus

14.00
Minskad energianvändning och klimatpåverkan genom renovering
Rikard Sundling, Lunds universitet
Databaseret energistyring af bygninger – Rutiner fra Aarhus Kommune
Michael Dahl Knudsen og Thomas Westring Therkildsen, Aarhus Universitet

14.20
Kaffepaus och mingel i olika rum

14.40
Risker och möjligheter vid energiuppdatering av befintliga byggnader.
Jesper Arfvidsson, Lunds universitet
Integration af LCA/LCC som drivkraft for kommunernes beslutning om bæredygtig renovering eller nybyg
Søren Wandahl, Aarhus Universitet

15.00
Balansering mellan vibroakustiska egenskaper och inbyggd energi i träbyggnader.
Ola Flodén, Lunds universitet
Koblede arkitekt-beregningsmodeller til informerede beslutninger om anvendelse af lette (træ)konstruktioner i offentligt byggeri.
Lars Vabbersgaard Andersen, Aarhus Universitet

15.20
Diskussion i olika rum

15.40
Uppsamling, slutsatser, nästa steg

Moderator: Kristin Vedum, https://bi3.no/kontakt-oss/